Pomáhame
vyčistiť oceány

Unikátny celosvetový projekt na vyčistenie oceánov znečistených miliónmi ton plastov nás oslovil. A pretože téma znečisteného životného prostredia aktuálne rezonuje celou spoločnosťou, chceme sa na projekte aktívne podieľať.

BMW i8 Roadster
4 Elements

Unikátnosť tohto modelu, a nemyslíme tým jedinečný dizajn práve nášho automobilu, ale celkovú koncepciu i8 s minimálnym dopadom na životné prostredie počas jeho vývoja, výroby, prevádzky a v budúcnosti i recyklácie, nás skutočne oslovila.

ESSENS Perfume
4 Elements

Stvárnenie štyroch elementov vyobrazených na BMW i8 Roadster 4 Elements poukazujúce na témy súvisiace s ochranou životného prostredia, náš inšpirovalo k vytvoreniu nového produktového radu.

Havel speaking,
can you hear me

Nadačný fond ESSENS Foundation finančne podporil vznik jedinečného celovečerného dokumentárneho filmu Havel Speaking, Cay You Hear Me, ktorý režíroval Petr Jančárek, renomovaný český dokumentarista.

Pomáhame
vyčistiť oceány

Unikátny celosvetový projekt na vyčistenie oceánov znečistených miliónmi ton plastov nás oslovil. A pretože téma znečisteného životného prostredia aktuálne rezonuje celou spoločnosťou, chceme sa na projekte aktívne podieľať.

BMW i8 Roadster
4 Elements

Unikátnosť tohto modelu, a nemyslíme tým jedinečný dizajn práve nášho automobilu, ale celkovú koncepciu i8 s minimálnym dopadom na životné prostredie počas jeho vývoja, výroby, prevádzky a v budúcnosti i recyklácie, nás skutočne oslovila.

ESSENS Perfume
4 Elements

Stvárnenie štyroch elementov vyobrazených na BMW i8 Roadster 4 Elements poukazujúce na témy súvisiace s ochranou životného prostredia, náš inšpirovalo k vytvoreniu nového produktového radu.

Havel speaking,
can you hear me

Nadačný fond ESSENS Foundation finančne podporil vznik jedinečného celovečerného dokumentárneho filmu Havel Speaking, Cay You Hear Me, ktorý režíroval Petr Jančárek, renomovaný český dokumentarista.