Pomáháme
vyčistit oceány

Unikátní celosvětový projekt na vyčištění oceánů znečištěných miliony tun plastů nás oslovil. A protože téma znečištění životního prostředí aktuálně rezonuje celou společností, chceme se na projektu aktivně podílet.

BMW i8 Roadster
4 Elements

Unikátnost tohoto modelu, a nemyslíme tím jedinečný design právě našeho vozu, ale celkovou koncepci i8 s minimálním dopadem na životní prostředí během jeho vývoje, výroby, provozu a v budoucnu i recyklace, nás opravdu oslovila.

ESSENS Perfume
4 Elements

Ztvárnění čtyř elementů vyobrazená na BMW i8 Roadster 4 Elements poukazující na témata související s ochranou životního prostředí nás inspirovala k vytvoření nové parfémové řady.

Havel speaking,
can you hear me

Nadační fond ESSENS Foundation finančně podpořil vznik jedinečného celovečerního dokumentárního filmu Havel Speaking, Can You Hear Me, který režíroval Petr Jančárek, renomovaný český dokumentarista.

Pomáháme
vyčistit oceány

Unikátní celosvětový projekt na vyčištění oceánů znečištěných miliony tun plastů nás oslovil. A protože téma znečištění životního prostředí aktuálně rezonuje celou společností, chceme se na projektu aktivně podílet.

BMW i8 Roadster
4 Elements

Unikátnost tohoto modelu, a nemyslíme tím jedinečný design právě našeho vozu, ale celkovou koncepci i8 s minimálním dopadem na životní prostředí během jeho vývoje, výroby, provozu a v budoucnu i recyklace, nás opravdu oslovila.

ESSENS Perfume
4 Elements

Ztvárnění čtyř elementů vyobrazená na BMW i8 Roadster 4 Elements poukazující na témata související s ochranou životního prostředí nás inspirovala k vytvoření nové parfémové řady.

Havel speaking,
can you hear me

Nadační fond ESSENS Foundation finančně podpořil vznik jedinečného celovečerního dokumentárního filmu Havel Speaking, Can You Hear Me, který režíroval Petr Jančárek, renomovaný český dokumentarista.